Betingelser & vilkår ved køb af lokalpakken

Pris & periode

  • Perioden: Fra opstartsdato med X måneders binding.
  • Pris for opstart: Aftalt med sælger.
  • Pris pr måned: Aftalt med sælger baseret på behov.
  • Samlet beløb for periode: Bindingsperiode gange med pris pr måned.

Garanti

Der garanteres som udgangspunkt følgende, medmindre der aftales andet med sælger:

  • ✓ +25.000 garanterede visninger blandt boligejere i din målgruppe.
  • ✓ Kontinuerlig videreformidling af eventuelle arbejdsopgaver
  • ✓ Segmenteret annoncering i udvalgte regioner
  • ✓ Din egen kampagneside på Monera.dk
  • ✓ Adgang til vores partner system, hvor du hele tiden kan følge med i alle resultater og måle effekten
  • ✓ Annoncering på Facebook, Monera og Google

Det er ikke muligt at få refunderet sin betaling, men har vi ikke overholdt ovenstående garanti forlænger vi din periode gratis efter endt prøveperiode, indtil vi har leveret det aftalte.

Vi kan ikke garantere dig opgaver / omsætning.

Aftalens indgåelse & dokumentation

Aftalen indgås enten mundtligt med aftalt optagelse, ved accept på e-mail eller accept gennem SMS.

Fortrydelse & opsigelse

Der er ingen fortrydelsesret ved køb af lokalpakken.

Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel, efter endt prøveperiode. Aftalen kan ikke opsiges inden for prøveperioden. Den aftalte prøveperiode er typisk på 12 måneder (andre perioder kan være aftalt med sælger).

Betalingsbetingelser

Aftalen betales forud, og med 8 dages betalingstid.

Den første faktura vil således være på aftalte beløb (månedsbeløb gange med betalingsinterval) og forfalde efter 8 dage.

Ved væsentlig forsinket betaling, vil vi sende en samlet slutopgørelse på hele prøveperioden og først aktivere produktet efter fuld betaling.

Vælg hvilken type opgave du vil have tilbud på

Beskriv din sag

Kontaktoplysninger

check

1. Vælg opgavetype

edit

2. Beskriv din sag

panorama_fish_eye

3. Kontaktoplysninger

close